Vzdělávání

V oblasti vzdělávacích kurzů se řídíme poptávkou a jsme schopni zajistit jazykové kurzy i přednášky profesionálů z různých oborů.

Naším hlavním zaměřením zůstávají vzdělávací a jazykové kurzy ve firmách, překlady a tlumočení. Naši lektoři, tlumočníci a překladatelé se přizpůsobují požadavkům a přáním klientů, zároveň si však ponechávají vlastní „osobnost“. Díky tomu jsme schopni, na základě požadavků klienta, doporučit lektora (překladatele či tlumočníka), který je pro danou skupinu (příp. jednotlivce) nejvhodnější.

V našem týmu jsou jak akademičtí lektoři, tak lektoři s dlouholetou praxí ve svém oboru.

Na základě individuálních požadavků klienta jsme schopni zajistit:

Jazykové kurzy ve firmách

  • Jak čeští lektoři, tak rodilí mluvčí
  • Malé skupiny studentů i jednotlivci
  • Všechny úrovně, od začátečníků až po specializované kurzy
  • Zaměřujeme se na jazyk anglický, německý, španělský a francouzský
  • Jsme schopni zprostředkovat i výuku v ostatních jazycích požadovaných klientem

Školení a firemní vzdělávání

  • Oblast manažerských dovedností, obchodu, doplnění kvalifikace
  • Specializace zejména na rozvíjení soft skills
  • Zcela přizpůsobeno zaměření a představě klienta