Služby

Překlady a tlumočení

  • bilingvní profesionálové
  • zkušenosti z velkých konferencí, společenských akcí různého charakteru
  • tlumočnictví –  anglický / německý  / francouzský jazyk
  • překladatelství –  anglický / čínský / francouzský / německý / švédský jazyk
  • korektura textů (včetně odborných textů) – anglický / čínský / francouzský / německý  jazyk